Onderwijs

 

Op onze school willen wij het onderwijsaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. Daarom wordt voor elk kind binnen zes weken na instroom een Ontwikkelingsperspectief (OPP) opgesteld. Hierin staan verschillende kenmerken van het kind beschreven, die een beeld schetsen van de mogelijkheden en beperkingen van het kind. Het onderwijsaanbod wordt hierop afgestemd.

In leerjaar 1 tot en met 3 wordt het onderwijs in de eigen groep aangeboden. Vanaf leerjaar 4 worden de vakken spelling en rekenen in niveaugroepen aangeboden. Hierdoor kunnen leerkrachten beter aansluiten bij het niveau van de kinderen. 

Naast de kernvakken (technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen) wordt er aandacht besteed aan burgerschap en sociale vaardigheden, zaakvakken en expressieve vakken.

Naast de methodetoetsen worden twee keer per jaar Cito toetsen afgenomen. De ontwikkelingen van de kinderen worden twee keer per jaar besproken tijdens de rapportenavonden. 

 

Terug naar Home

Contact

Hoogenburg 24
2804 ZR Gouda
0182-570004
sbo@beversluisschool.nl
Routebeschrijving