De school

 

De Ds. N.H. Beversluisschool biedt onderwijs aan kinderen die in het basisonderwijs een leer- en/of ontwikkelingsachterstand hebben opgelopen en voor wie het basisonderwijs geen passende onderwijsvorm blijkt te zijn. Verder zijn kinderen welkom voor wie het Medisch Kinderdagverblijf (MKD) een plaats in het SBO adviseert. Voor beide categorieën geldt dat een SBO-beschikking nodig is. 

 

Onze school biedt plaats aan kinderen vanaf 4 tot en met 12 jaar. Onze school biedt adaptief onderwijs en passende leerlingondersteuning in groepen van maximaal 12 (JRK 1 en 2) of 15 (vanaf groep 3) leerlingen. 

 

Op onze school vinden we het belangrijk dat teamleden en leerlingen een positieve bijdrage leveren aan een veilig pedagogisch klimaat.

 

Het merendeel van onze leerlingen stroomt in groep 8 uit naar Praktijkonderwijs (PRO) of VMBO met leerwegondersteuning (LWOO). 

 

Meer informatie vindt u in de digitale schoolgids op onze website onder het kopje Informatie. Voor een informatief gesprek over eventuele plaatsing van uw zoon/dochter kunt u contact opnemen met de intern begeleider, mevr.M.M. Innemee.

 

Terug naar Home

Contact

Hoogenburg 24
2804 ZR Gouda
0182-570004
sbo@beversluisschool.nl
Routebeschrijving