Schoolontwikkeling

 

Schoolontwikkeling is een cyclisch proces waarbij (verbeter)plannen worden gemaakt die in de schoolpraktijk worden uitgevoerd, periodiek geëvalueerd en bijgesteld. Hierbij stellen we voortdurend onze leerlingen met zijn/haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften centraal. 

 

Daarnaast willen we ons team ontwikkelen tot een professionele leergemeenschap. Dit doen we sinds schooljaar 2013-2014 onder meer door middel van leerteams. Er zijn vijf leerteams gevormd:

  • leerteam rekenen 
  • leerteam taal en spelling 
  • leerteam gedrags(stoornissen) 
  • leerteam burgerschap en sociale vaardigheden 
  • leerteam JRK (leerjaar 1/2)

Elk van de leerteams houdt zich bezig met onderwijsontwikkeling op één van de genoemde gebieden.

 

Sinds augustus 2014 werken we met Wereld in Getallen versie 4 (rekenen) en vanaf augustus 2015 bieden we het rekenonderwijs aan op basis van leerroutes. Deze leerroutes zijn gebaseerd op het verwachte uitstroomniveau (PRO, VMBO Basis met LWOO, VMBO KGT en hoger). Ter ondersteuning van het rekenonderwijs gebruiken we de materialen van Met Sprongen Vooruit (Menne Instituut).

 

Gedurende schooljaar 2015-2016 onderzoeken we welke nieuwe taal- en spellingmethode het best aansluit bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. In het voorjaar van 2016 willen we een keuze maken en vanaf augustus 2016 willen we de nieuwe methode gaan gebruiken. Dan zal ook het taal- en spellingonderwijs worden aangeboden op basis van leerroutes. 

Voor kinderen met dyslexie of ernstige spellingproblemen bieden we spellingonderwijs aan met behulp van de methode Pi-Spello. 

 

Terug naar Home

 

 

 

Contact

Hoogenburg 24
2804 ZR Gouda
0182-570004
sbo@beversluisschool.nl
Routebeschrijving