ANBI status

 

De Stichting voor Christelijk (Voortgezet) Speciaal Onderwijs op Reformatorische Grondslag voor Gouda en omstreken, waartoe de Ds. N.H. Beversluisschool behoort, is door de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan onze school fiscaal aftrekbaar.

 

RSIN-nummer: 009637977

 

Alle informatie met betrekking tot de doelstelling van onze organisatie, de samenstelling van het bestuur en de verantwoording vindt u in ons jaarverslag. Dit is eveneens op onze website te vinden.

 

 

Contact

Hoogenburg 24
2804 ZR Gouda
0182-570004
sbo@beversluisschool.nl
Routebeschrijving