Overige informatie

 

Onderstaand vindt u een aantal namen van organisaties, waarover u op internet informatie kunt vinden, die mogelijk voor u interessant is.

 

Reformatorisch Samenwerkingsverband Berséba

De Ds. N.H. Beversluisschool is aangesloten bij het landelijke reformatorisch samenwerkingsverband Berséba. Samen met de reformatorische S(B)O-scholen in Barendrecht behoort de Ds. N.H. Beversluisschool tot de regio Randstad.

 

Reformatorische Oudervereniging

De Reformatorische Oudervereniging behartigt de belangen van ouders met kinderen op het reformatorisch onderwijs.

 

Passend Onderwijs

De website Passend Onderwijs biedt actuele informatie over de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs.

 

Driestar College

De meeste leerlingen gaan bij het verlaten van onze school naar Driestar College te Gouda. Meer informatie over het onderwijsaanbod van deze school voor Praktijkonderwijs, VMBO Basis (met en zonder LWOO), Kader, Gemengde leerweg, Theoretische leerweg, havo en vwo.

 

De Banjaard

De Banjaard is één van de partijen met wie wij samenwerken om leerlingen extra sociaal-emotionele begeleiding te bieden. Dat kan bestaan uit socio-therapie, speltherapie, of andeszins. Deze begeleiding kan eventueel ook op school plaatsvinden.

 

Curium

Curium biedt begeleiding aan kinderen en hun ouders bij (ernstige) sociaal-emotionele en/of psychische problemen. 

 

Hennekes Fysiotherapie

Hennekes biedt kinderfysiotherapie bij ons op school. Zo kunnen kinderen effectief begeleid worden in hun motorische ontwikkeling, waarbij informatie wordt gedeeld met ouders en de leerkracht.

 

Brede School Gouda

We zijn als school aangesloten bij de Brede School. Deze organisatie biedt een breed pakket aan onder- en buitenschoolse activiteiten en lessen. Omdat de meeste van onze leerlingen van buiten Gouda komen, maken we als school alleen gebruik van het onderschoolse aanbod van de Brede School. Deze lessen vormen een waardevolle aanvulling op de reguliere lessen voor creatieve en culturele vorming.

 

Verder treft u hieronder ook informatie aan in PDF-bestand.

 

Medische zorg voor kinderen in het onderwijsdownloads: 389 | type: pdf | size: 47 kB

Contact

Hoogenburg 24
2804 ZR Gouda
0182-570004
sbo@beversluisschool.nl
Routebeschrijving